top of page
Služby: Services

                                       ... jsme řešitelé Vašich bezpečnostních potřeb...

Poskytujeme diskrétní a profesionální bezpečnostní služby vycházející vstříc Vašim osobním i firemním požadavkům.

Neváhejte nás kontaktovat s Vašimi požadavky a dotazy.

  komplexní prověření vztahů a obchodního pozadí společností, vazeb zúčastněných osob a obchodních   

     partnerů

o   naše výsledná zpráva obsahuje ucelené a přehledně zpracované informace k dalšímu využití

o   prověříme pro Vás všechny relevantní zdroje a databáze, včetně médií a sociálních sítí

o   jsme partnerem pro investory a svojí činností pomáháme chránit Vaše peníze

o   a mnohem více…

o   extérní Bezpečnostní manažer – řídíme a spoluzodpovídáme za bezpečnost Vaší společnosti

o   zrevidujeme a nastavíme bezpečnostní postupy a procesy, dohlédneme na jejich dodržování

o   pomůžeme s řešením technických potřeb ochrany Vašeho objektu a navrhneme účinná řešení

o   zajistíme efektivní komunikaci se státní správou / samosprávou

o   a mnohem více...

o   pomůžeme s organizací, plánováním, přípravami a samotným bezpečnostním dohledem nad  

     Vašimi událostmi,

o   zrevidujeme / navrhneme, doporučíme a nastavíme bezpečnostní procesy/postupy,

o   vytvoříme krizové a bezpečnostní plány,

o   v průběhu Vaší události dohlédneme na výkon služby bezpečnostních pracovníků a dodržování

     nastavených pravidel s následným reportingem vedení společnosti

o   a mnohem více...

o   poradíme s technickým zabezpečením Vašeho objektu

o   zajistíme výkon fyzické ostrahy Vašeho majetku pomocí kvalifikovaného a prověřeného

     personálu

o   navrhneme a implementujeme standardní bezpečnostní postupy a procesy pro výkon služby

o   připravíme nebo zaktualizujeme nutnou bezpečnostní dokumentaci

o   a mnohem více...

o   jako Váš partner nasloucháme a jsme s Vámi v nepříjemných situacích

o  pomůžeme Vám s Ad-hoc a dalšími bezpečnostními potřebami:

    – profesionální osobní ochrana

    - bezpečnostní dohled soukromých a firemních událostí, doprovod osob

    - školení a poradenství k zajištění ochrany Vašich zaměstnanců v rizikových oblastech

      a  zemích ,,třetího“ světa

     -  individuální požadavky …

o   pomůžeme s ochranou Vašich klientů a jejich rodin a jejich přepravou

o   poradíme a proškolíme Vás v oblasti osobní bezpečnosti a ochrany vašeho soukromí

o   poskytujeme profesionální týmy Osobní Ochrany s mezinárodními zkušenostmi / vedoucí týmů se  zkušenostmi z diplomatických misí nebo pracovními zkušenostmi z mezinárodních organizací ve vysoce rizikovém/válečném prostředí, osobní ochránce s akreditovanou mezinárodní kvalifikací, diskrétnost, individuální přístup

o   a  mnohem více ...

bottom of page