top of page

o   poradenství a konzultace ve všech oblastech poskytovaných bezpečnostních služeb

​o   on-line i osobní konzultace

​o   poradenství k zajištění osobní bezpečnosti a bezpečnosti blízkých osob

o   pomůžeme identifikovat reálné hrozby a rizika, poradíme s výběrem vhodného technického řešení a 

     produktů (mechanických zábran, CCTV, poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, systémů

     kontroly vstupu aj.)

o  poradíme s nastavením standardních bezpečnostních procesů

poradíme s bezpečnostními potřebami při vysílání Vašich zaměstnanců na dlouhodobé služební cesty do

    zahraničí a rizikových oblastí (přeprava, logistika a komunikační prostředky, zdravotní materiál, výstrojní

    materiál, zabezpečení kempu/ubytování, personální bezpečnost/osobní ochranné prostředky, atd.)

o   a mnohem více...

bottom of page