o   poradenství a konzultace ve všech oblastech poskytovaných bezpečnostních služeb

o   poradenství a školení k zajištění osobní bezpečnosti a bezpečnosti blízkých osob

o   pomůžeme s vyhodnocením bezpečnostních potřeb při vysílání Vašich zaměstnanců na

     dlouhodobé služební cesty do zahraničí a rizikových oblastí (přeprava, logistika a 

     komunikační prostředky, zdravotní materiál, výstrojní materiál, zabezpečení

     kempu/ubytování, personální bezpečnost/osobní ochranné prostředky, atd.)

o  vyhledáme a prověříme potřebné a související informace, aktuální ověřené bezpečnostní reporty

    a intely

o  Vaše potřeby versus skutečně nutné náklady, poradíme komplexní a efektivní způsob

    řešení v oblasti ochrany osob a majetku

o  pomůžeme identifikovat reálné hrozby a rizika / zpracujeme analýzu, vyhodnotíme / navrhneme

    adekvátní protiopatření

zrevidujeme nebo navrhneme efektivní režimová a organizační opatření (postupy, procesy

    a procedůry, režim vstupu a pohybu osob – zaměstnanci / externí firmy / klienti, režim

    vjezdu a výjezdu vozidel, klíčové hospodářství, kontrola osob a vozidel, aj.)

o  posoudíme a doporučíme využití systémů technické ochrany (efektivní využití mechanických

    zábran, CCTV - kamerového systému, poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, 

    systémů kontroly vstupu aj.)

o   a mnohem více...