top of page

Poslání, vize a hodnoty

O společnosti Xsec s.r.o

Xsec s.r.o je česká soukromá společnost nabízející špičkové bezpečnostní služby v oblasti fyzické bezpečnosti nejen na území České republiky.

Od počátků lidstava až po dnešní podobu tohoto komplikovaného světa je fyzická bezpečnost životně důležitým aspektem pro všechny z nás a tuídž i základním kamenem našeho současného i budoucího úspěchu.

Poslání

Úspěšně řešit potřeby a požadavky našich zákazníků k jejich spokojenosti poskytováním fyzické ochrany osob a majetku na základě ověřených praktických zkušeností a kvalifikovaného personálu.

Vize

Abychom si mohli představit budoucnost, musíme se poučit z minulosti k vytváření nových zítřků. Snažíme se, abychom se poučili z osvědčených postupů, abychom zajistili, že lidé a aktiva našich klientů jsou v bezpečí. K dosažení této vize, budeme usilovat o pozici předního poskytovatele fyzických bezpečnostních služeb v České republice, etablující se jako důvěryhodný bezpečnostní partner společností, soukromých klientů a poskytující důvěryhodné, plně prověřené bezpečnostní informace na globální bázi.

Hodnoty

Zlatá korunka Xsec ztělesňuje naše hodnoty. Vyjadřuje sílu našeho závazku a postoje vůči našim klientům, statečnost a rozhodnost našich zaměstnanců a kolegů. Morální integrita, vzájemná důvěra, respekt a profesionalita jsou hodnoty, kterým věříme a vždy se jimi řídíme. Respekt našich klientů si získáváme kvalitou našich služeb a angažovaností našeho týmu.

bottom of page